SYSTEMY DO GŁOSOWANIA
systemy
 
 

Oferty przez nas system do głosowania opiera się na współdziałaniu zestawu pilotów, odbiorników fal radiowych oraz komputera. Przeznaczony on jest do usprawnienia głosowań w trakcie obrad zgromadzeń akcjonariuszy, udziałowców, organizacji samorządowych, rad nadzorczych, senatu wyższych uczelni, izb gospodarczych, konferencji, kongresów itp.

Zastosowanie naszego systemu pozwala na bardziej ekonomiczne wykorzystanie cennego czasu głosujących oraz całkowicie eliminuje ryzyko błędu podczas podliczaniu głosów!